Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table 'tinduc_demo.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

Tổng hợp các link nguồn hàng tận gốc, xưởng mới nhất năm 2019