WordPress database error: [Table 'tinduc_demo.wp_users' doesn't exist]
SELECT wp_users.user_login FROM wp_users INNER JOIN wp_usermeta ON ( wp_users.ID = wp_usermeta.user_id ) WHERE 1=1 AND ( ( ( wp_usermeta.meta_key = 'wp_capabilities' AND wp_usermeta.meta_value LIKE '%\"administrator\"%' ) ) ) ORDER BY user_login ASC

Hướng dẫn cài đặt công cụ đặt hàng - Tín Đức China Order

Hướng dẫn cài đặt công cụ đặt hàng

1. Vào trình duyệt Chrome, Cốc cốc hoặc Fire Fox 

sau đó Click vào nút “CÀI ĐẶT CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG".

2. Sau khi click “CÀI ĐẶT CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG" -> sẽ hiển thị ra trang công cụ -> các bạn nhấp vào nút [ADD TO CHROME] màu xanh dương.

3. Sau khi click [ADD TO CHROME] -> sẽ hiển thị popup -> các bạn nhấp vào nút [Add extension]

4. Cài đặt thành công!

Hỗ trợ 24/7: 0799.89.1688

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *